top of page

בחירת תוכנית

מסלולי שכירות

 • כרטיסייה - 5 שעות

  260₪
  השכרה ללא התחייבות, לשימוש לפי הצורך ועל בסיס מקום פנוי
   
 • כרטיסייה - 10 שעות

  490₪
  השכרה ללא התחייבות, לשימוש לפי הצורך ועל בסיס מקום פנוי
   
 • כרטיסייה - 20 שעות

  940₪
  השכרה ללא התחייבות, לשימוש לפי הצורך ועל בסיס מקום פנוי
   
 • ססיה - שעתיים

  320₪
  שעתיים קבועות, ביום קבוע בשבוע, בתשלום חודשי
  בתוקף למשך 3 חודשים
 • ססיה - 3 שעות

  468₪
  שלוש שעות קבועות, ביום קבוע בשבוע, בתשלום חודשי
  בתוקף למשך 3 חודשים
 • ססיה - 4 שעות

  608₪
  ארבע שעות קבועות, ביום קבוע בשבוע, בתשלום חודשי
  בתוקף למשך 3 חודשים
 • ססיה - 6 שעות

  840₪
  שש שעות קבועות, ביום קבוע בשבוע, בתשלום חודשי
  בתוקף למשך 3 חודשים
 • ססיה - 8 שעות

  1,056₪
  שמונה שעות קבועות, ביום קבוע בשבוע, בתשלום חודשי
  בתוקף למשך 3 חודשים
 • טסט - נופר

  1₪
   
 • השכרת חדר - 4 שעות

  180₪
  חצי יום - 4 שעות
   
 • השכרת חדר - 8 שעות

  334₪
  השכרה חד-פעמית של 8 שעות רצופות
   
 • חדר סדנאות

  100₪
  השכרה שעתית של חדר הסדנאות - עד 14 משתתפים
   
 • ססיה - 7 שעות

  952₪
  שבע שעות קבועות, ביום קבוע בשבוע, בתשלום חודשי
  בתוקף למשך 3 חודשים
 • ססיה - 5 שעות

  740₪
  חמש שעות קבועות, ביום קבוע בשבוע, בתשלום חודשי
  בתוקף למשך 3 חודשים
bottom of page